Verzuim en ziekmelden

Verzuim en ziekmelden

Verzuim en ziekmelden

Verzuim en ziekmelden

Verzuim en ziekmelden

U bent hier: Home » De Vitusmavo » Verzuim en ziekmelden

Absent melden van een leerling

Absent melden van een leerling

Is uw kind ziek of afwezig om een andere reden? Dan vragen wij u om dit tijdig te melden bij de school. Hier kunt u lezen op welke manier u dit kunt doen.

Ziek melden

Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is, melden ouder(s)/verzorger(s) dit voor 8.10 uur aan de school via mail (verzuim@vitusmavo.nl), telefoon (035-6942435) of de Magisterapp. Elke schooldag dat de leerling ziek is, wordt deze melding opnieuw gedaan.

Wanneer een leerling in de loop van de dag ziek naar huis wil, dan meldt de leerling zich bij de verzuimcoördinator of conciërge. Er wordt naar ouder(s)/verzorger(s) van de leerling gebeld om toestemming te krijgen de leerling naar huis te laten gaan. Zonder toestemming van ouders / verzorgers mag een leerling niet naar huis.

Andere absentiereden

Andere absentiereden

Verzuim met een andere reden (doktersbezoek, tandarts, hulpverlening etc.) moet zoveel mogelijk buiten schooltijden plaatsvinden. Wanneer het niet mogelijk is een afspraak buiten schooltijd te maken, wordt de school vooraf geïnformeerd door ouder(s)/verzorger(s) via de mail (verzuim@vitusmavo.nl) of telefonisch (035-6942435).

Speciaal verlof aanvragen

Speciaal verlof aanvragen

In bepaalde gevallen kan een leerling bijzonder verlof krijgen. Via de knop ‘Aanvraag/redenen bijzonder verlof’ vindt u de wettelijke bepalingen.

Bijzonder verlof moet schriftelijk en uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het verlof aangevraagd worden bij de teamleider. Het formulier hiervoor is te vinden via de knop ‘aanvraag extra verlof’.

Teamleider onderbouw: N.L. Lagendijk (n.lagendijk@vitusmavo.nl)
Coördinator leerlingzaken bovenbouw: E. van Kooij (e.vankooy@vitusmavo.nl)