Zorg op maat

Zorg op maat

Zorg op maat

Zorg op maat

Zorg op maat

U bent hier: Home » Leerlingen » Zorg op maat

Zorg op maat

Zorg op maat

Om de leerlingen in een veilige omgeving te laten profiteren van het veelzijdige onderwijsaanbod en de vorming die de school daarbij biedt en om hen in staat te stellen optimale prestaties te behalen is het nodig dat leerlingen ondersteund worden. Het kan per leerling erg verschillen op welke punten en op welke manier hij/zij behoefte heeft aan ondersteuning.
In het volgende overzicht beschrijven wij welke ondersteuning de Sint-Vitusmavo biedt aan haar leerlingen.

Begeleiding bij spellingproblemen

Begeleiding bij spellingproblemen

Spellen is voor best veel kinderen een probleem. Daar hoef je je niet voor te schamen. Op de Vitusmavo is voor leerlingen met bijzondere problemen op het gebied van spelling de mogelijkheid om extra individuele hulp te krijgen. In de brugklas en soms ook nog daarna wordt door de remedial teacher gedurende een aantal weken begeleidingslessen gegeven.  Om te kijken of je aan die les mee gaat doen wordt er aan het begin van het schooljaar een onderzoek gehouden onder alle brugklasleerlingen. Op de Vitusmavo gebruiken we het programma ‘ClaroRead’ als ondersteuning voor leerlingen met dyslexie.

Begeleiding
bij
faalangst

Begeleiding bij faalangst

In elke klas zitten wel een paar kinderen met faalangst. Ze zijn bijvoorbeeld bang om een onvoldoende te halen voor een toets, of ze durven niet om extra uitleg te vragen omdat ze bang zijn dat de docent ze stom vindt. Als je hiervan last hebt, of dat nu in de brugklas is of in de  examenklas, kun je op de Vitusmavo een faalangsttraining doen. Dat doe je in een groep leeftijdsgenoten, maar soms ook individueel. Voor het meedoen hieraan wordt een vergoeding aan je ouders gevraagd.

Interne zorgbegeleiding

Interne zorgbegeleiding

Heb je extra aandacht nodig, dan word je op de Vitusmavo begeleid door een team van interne zorgbegeleiders. Iedere extra-aandacht-leerling krijgt een OPP (Onderwijs Perspectief Plan). In het OPP staat bijvoorbeeld geschreven welke doelen we denken dat jij kunt halen en hoe jij die doelen met onze hulp gaat halen. Het OPP wordt opgesteld door de intern begeleider en daarna met jou en je ouders besproken. Als het nodig is vragen we de ambulant begeleider om ondersteuning.

Vertrouwenspersoon en zorgadviesteam

Vertrouwenspersoon en zorgadviesteam

Heb je problemen thuis, zit je niet lekker in je vel of is er iets anders waar je graag over wilt praten, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van de Vitusmavo. De vertrouwenspersoon zit in een ‘zorgadviesteam’: in dit team kan hij of zij problemen bespreken, als het nodig is met  teamleiders of (externe) deskundigen. Alles is erop gericht dat jij je weer beter gaat voelen!