Aandacht en begeleiding

Aandacht en begeleiding

Aandacht en begeleiding

Aandacht en begeleiding

Aandacht en begeleiding

U bent hier: Home » Ons Onderwijs » Aandacht en begeleiding

Aandacht en begeleiding

Aandacht en begeleiding

Op de Sint-Vitusmavo is er aandacht voor ieder1. We gaan er vanuit dat alle leerlingen baat hebben bij een goede begeleiding. Daarom worden aandacht en begeleiding bij ons gewoon ingeroosterd op vaste momenten. Het kan zijn dat je nog een extra steuntje in de rug nodig hebt, bijvoorbeeld als je moeite hebt met bepaalde vakken, als je dyslexie hebt of faalangst, of als je op een andere manier extra ondersteuning nodig hebt. En gewoon, als het allemaal even wat minder goed gaat.

Mentoren

Mentoren

Op de Vitusmavo heeft elke leerling een mentor. Je mentor is een docent die binnen de school altijd het eerste aanspreekpunt is voor jou en je ouders. We vinden het belangrijk dat je mentor oog heeft voor wat jij nodig hebt. Daarom besteedt de mentor niet alleen aandacht aan je studie, maar ook aan jou persoonlijk, aan het wel en wee van de klas en aan hoe de leerlingen met elkaar omgaan. Je mentor helpt je met tips en adviezen om de overgang van de basisschool naar de Vitusmavo en straks van de tweede naar derde klas zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Mentorles
Je ziet je mentor niet alleen in de vakles die hij of zij geeft, maar ook één keer per week in een mentorles. In die les worden allerlei zaken besproken. In het eerste en het tweede leerjaar besteed je met je klas veel tijd en aandacht aan sociale omgangsvormen. Zo houden we altijd die beroemde goede sfeer op onze school. Je mentor is waarschijnlijk ook de eerste die het ziet als het even wat minder goed met je gaat, zodat je snel kunt worden geholpen. En natuurlijk kun jij en je ouders het altijd zelf aangeven als je hulp nodig hebt.

Interne studiebegeleiding

Interne studiebegeleiding

Als je van de basisschool naar de Vitusmavo gaat, dan gaan we er op school niet vanuit dat het allemaal vanzelf gaat.  Leren moet je leren en daar helpen we je bij. Er is veel aandacht voor studievaardigheden in de studielessen en vind je een vak lastig, dan kun je extra hulp krijgen. Je schoolwerk maak je voornamelijk op school, in schoolwerkuren.
Als de school denkt dat jij betere cijfers zou kunnen halen als je je werk anders aanpakt, dan verwijzen we je naar onze interne studiebegeleiding. Net als de studielessen die alle leerlingen krijgen is de interne studiebegeleiding bedoeld om te leren hoe je moet het beste kunt leren.

Vakgerichte begeleiding

Vakgerichte begeleiding

Wiskunde, Nederlands en Engels heten ‘kernvakken’. Om later succes te hebben in een vervolgopleiding of baan is het belangrijk dat je die vakken goed genoeg beheerst. Als je één van deze vakken moeilijk vindt, dan  krijg je in klas 1 en 2 ‘vakgerichte begeleiding’ aangeboden. Dat betekent dat je extra hulp krijgt. In de 3e en 4e klas is er ook vakgerichte begeleiding in rekenen. Als de school vindt dat je daaraan mee moet doen, is het verplicht.  Ben je zelf onzeker over je rekenvaardigheden dan mag je er natuurlijk ook vrijwillig aan meedoen, als er plaats is in de groep.

Begeleiding bij spellingproblemen

Begeleiding bij spellingproblemen

Spellen is voor best veel kinderen een probleem. Daar hoef je je niet voor te schamen. Op de Vitusmavo is voor leerlingen met bijzondere problemen op het gebied van spelling de mogelijkheid om extra individuele hulp te krijgen. In de brugklas en soms ook nog daarna wordt door een deskundige iedere week een begeleidingsles gegeven.  Om te kijken of je aan die les mee gaat doen wordt er aan het begin van het schooljaar een onderzoek gehouden onder alle brugklasleerlingen. Op de Vitusmavo gebruiken we het programma ‘Claroread’ als ondersteuning voor leerlingen met spellingsproblemen en dyslexie.

Begeleiding bij faalangst

In elke klas zitten wel een paar kinderen met faalangst. Ze zijn bijvoorbeeld bang om een onvoldoende te halen voor een toets, of ze durven niet om extra uitleg te vragen omdat ze bang zijn dat de docent ze stom vindt. Als je hiervan last hebt, of dat nu in de brugklas is of in de  examenklas, kun je op de Vitusmavo een faalangsttraining doen. Dat doe je in een groep leeftijdsgenoten, maar soms ook individueel. Voor het meedoen hieraan wordt een vergoeding aan je ouders gevraagd.

Decaan

Na de tweede klas moet je al keuzes maken voor je toekomst. Je kiest een profiel en examenvakken en je gaat je al voorbereiden op je vervolgstudie op het mbo of de havo. We laten je die keuzes natuurlijk niet zomaar zonder voorbereiding maken. Ook keuzes maken moet je leren en daar helpen we je graag bij. Op de Vitusmavo hebben we een decaan die samen met de mentoren allerlei activiteiten organiseert waardoor je straks de juiste richting kiest.

Interne zorgbegeleiding

Heb je extra aandacht nodig, dan word je op de Vitusmavo begeleid door een team van interne zorgbegeleiders. Iedere extra-aandacht-leerling krijgt een OPP (Onderwijs Perspectief Plan). In het OPP staat bijvoorbeeld geschreven welke doelen we denken dat jij kunt halen en hoe jij die doelen met onze hulp gaat halen. Het OPP wordt opgesteld door de intern begeleider en daarna met jou en je ouders besproken. Als het nodig is vragen we de ambulant begeleider om ondersteuning.

Vertrouwenspersoon en zorgadviesteam

Heb je problemen thuis, zit je niet lekker in je vel of is er iets anders waar je graag over wilt praten, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van de Vitusmavo. De vertrouwenspersoon zit in een ‘zorgadviesteam’: in dit team kan hij of zij problemen bespreken, als het nodig is met teamleiders of (externe) deskundigen. Alles is erop gericht dat jij je weer beter gaat voelen!