Opstromen en doorstromen

Opstromen en doorstromen

Opstromen en doorstromen

Opstromen en doorstromen

Opstromen en doorstromen

U bent hier: Home » Ons Onderwijs » Opstromen en doorstromen

Opstromen en doorstromen

Opstromen en doorstromen

Op de Vitusmavo vinden we het belangrijk dat jij kunt bereiken wat je wilt bereiken. Daarom hebben we de Mavo ToDo: toepassingsgericht en doelgericht, vol kennis en vaardigheden die jij nodig hebt voor je toekomst. Samen met ons kies jij een leerroute die bij jou past en die jou voorbereidt op elke vervolgstap. In die leerroute blijven we je begeleiden, van klas 1 tot en met je eindexamen. Mocht je ergens halverwege toch niet op de goede weg blijken te zijn, dan passen we samen je leerroute aan. De vragen die je jezelf in je schoolloopbaan steeds moet blijven stellen – en die wij jou als school blijven stellen – zijn:

Wie ben ik? – Wat kan ik? – Wat wil ik? – Wat ga ik doen?

Op de Vitusmavo word je volop ondersteund in je leerroute. Je mentor kent je goed en speelt een belangrijke rol. Daarnaast ondersteunt de LOB-coördinator dit traject. Samen zorgen ze ervoor dat jij de juiste informatie en begeleiding krijgt bij de keuzes die je kunt maken voor je verdere opleiding en het werk dat je daarna gaat doen.
Dat doen we niet alleen op school. We gaan op bedrijvenbezoek, je doet een arbeidsoriënterende stage en we gaan op bezoek bij het mbo.

Op de Vitusmavo kun je vier profielen kiezen. Drie ervan geven een goede aansluiting op het mbo:

Technology & Media: met dit profiel kun je bijvoorbeeld terecht komen in een technisch beroep, in de ICT-wereld als ontwikkelaar van applicaties of in de (audiovisuele) media. Je kiest in de bovenbouw vooral exacte vakken.

Marketing & Business:  als je het bedrijfsleven interessant vindt, is dit profiel iets voor jou. Je krijgt talen en economie als profielgebonden vakken. Binnen het bedrijfsleven kun je nog alle kanten uit!

Hospitality & Health: houd je van samenwerken met mensen, dan wil je later misschien iets in de zorg of de horeca gaan doen. Je kiest bijvoorbeeld een pakket met biologie.

Volg je één van deze stromingen en een aansluitende mbo-opleiding, dan is de kans groot dat je later in het middenkader van een bedrijf of instelling terechtkomt. Hoewel het maken van een geode en zorgvuldige keuze belangrijk is, is het ook goed om te weten dat je met alle profielen kunt doorstromen naar nagenoeg alle mbo-opleidingen.
Het vierde profiel is de route naar de havo op het Sint-Vituscollege.

De havo-route: Havo ToBe

De havo-route: Havo ToBe

Voor opstroom van de mavo naar de havo werkt de Vitusmavo nauw samen met het Sint-Vituscollege. Op het Vituscollege is ‘Havo ToBe’ ontwikkeld, die aansluit op onze Mavo ToDo. ToBe is een afkorting van Toepassingsgericht en Betekenisvol onderwijs. Havo ToBe koppelt de theorie aan de praktijk, gaat erop uit en haalt de buitenwereld de school in, zodat de kennis uit je leerboeken meteen voor je gaat leven.

De havoroute op de Vitusmavo begint al in de eerste klas.
Je zit bij ons namelijk standaard in een mavo/havoklas. In de eerste en tweede klas werken wij met mavo/havoboeken en krijg je mavo/havocijfers. Als je cijfers goed genoeg zijn, kun je na mavo/havo 2 opstromen naar havo 3 op het Vituscollege. Door de goede samenwerking tussen de scholen is de kans dat je op de havo succesvol zult zijn groot. Blijf je toch liever op de Vitusmavo of komen je cijfers pas later in je schoolcarrière op havoniveau, dan doe je in de vierde klas eerst mavo-examen. Je kunt daarna opstromen naar havo 4 op het Vituscollege. Natuurlijk begeleiden en adviseren we je bij iedere stap en bij elk keuzemoment. We hebben een uitgebreid programma om de overstap van de mavo naar de havo goed te laten verlopen.

Profielkeuzetraject leerjaar 2

Profielkeuzetraject leerjaar 2

In leerjaar 2 vindt het profielkeuzetraject plaats. Je kiest een van de hierbovengenoemde profielen en maakt keuzes uit de bijgehorende vakken. Dit traject vindt plaats in maart en april. Op 5 maart 2019 vond een voorlichtingsavond plaats over dit onderwerp. Onderstaand is de powerpoint te vinden die op deze avond vertoond is. Ook vindt u hier het profielkeuzeschema. Daarnaast zijn de overgangsnormen aan de orde gekomen en de verklaring van de zogenaamde ‘vakadviezen’ die docenten geven, om leerlingen te adviseren bij hun profielkeuze. Het overzichtje is hier opgenomen als bijlage.

Powerpoint voorlichtingsavond profielkeuze klas 2 05-03-2019

Profielkeuzeschema Sint-Vitusmavo

Overgangsnormen MH2>M3 en MH2>H3

Verklaring vakadviezen Magister